16 Ocak 2016 Cumartesi

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi(TKYS) 3 (Kayıttan Düşme İşlemleri)


Kayıttan düşme işlemlerinin iki bölümü bulunmaktadır. 
1. TKYS den düşme ve HYS ye aktarma
2. HYS den düşme

1. TKYS den Düşme İşlemleri:

1.    Taşınır Mal İşlemleri  >>  Çıkış İşlemleri  >>  Kayıttan Düşme
2.    TİF tipi seçilir
3.    Malzeme Ekle tıklanır. Malzemeler eklenir. Sicil numarası seçilir.

4.    Malzeme Ekle tıklanır.

5.    Devam tuşuna tıklanır.
6.    Malzemeler listelenir. Kayıttan düşme nedeni seçilir.

7.    Kaydet tuşuna basılır.
8.    Kayıttan düşme tutanaklarına yönlendirir.
9.    TİF Oluştura tıklanır.
10.  Onaylama işlemleri tıklanır.

11.  TİF'ler listelenir. Tek tek seçilerek onaylanır.

12.  Onaylanırken uyarı verir. Eksiklik yoksa Evet tıklanır.
13.  Taşınır Mal İşlemleri  >>  Onaylı Taşınır İşlem Fişleri tıklanır
14.  Çıkış fişleri seçilir.
15.  Fişler listelenir. İlgili fiş seçilerek Harcama yönetim sistemine gönder tıklanır.

16.  Harcama yönetim sistemine girilir. Kayıttan düşme işlemi yapılır.

2. HYS den Düşme İşlemleri:
1.    HYS yetkilisi giriş yapar.
2.    ÖEB dışı işlemler seçilir. Kayıttan düşme var uyarısı gelir.

3.    Tamam tıklanır. Sonra da taşınır sorgulaya tıklanır.

4.    Alanlar seçilerek TİF sorgulaya tıklanır. TİF seçildikten sonra da SEÇ tuşuna basılır.

5.    Okulun vergi numarasını, okulun adını ve kayıttan düşme nedeni girilir.

6.    Kaydet tuşuna basılır.

7.    Durum T olarak yazılıdır. Muhasebe Birimine Gönder tuşuna basılır.

8.    Durum M olarak değişir. İşlem tamamlanır.
9.    Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemine girilir. Taşınır Mal İşlemleri >> Onaylı Taşınır İşlem Fişleri tıklanır. Çıkış Tiflerinden rapor listelenir. Fiş durumu Muhasebe Birimine Gönderildi yazar. Ödeme Emri Belgesi no yazılı olur. İşlem tamamlanmıştır.

10.  3 nüsha çıktısı alınır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder