24 Ocak 2016 Pazar

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi(TKYS) 8 (Muhasebe Biriminden TKYS ye Devir İşlemleri)

1.    Harcama yönetim birimine girilir.
2.    ÖEB İşlemleri seçilir.
3.    Taşınır sorgulanır.
4.    TKYS’ye iade et tıklanır.
5.    İade nedeni seçilir.

6.    İade edilmiştir uyarı mesajı gelir. Tamam tıklanır.

7.    TKYS ye girilir.
8.    Onaylı TİF / Bağlı TİF Silme İşlemleri tıklanır.
9.    TİF çeşidi seçilir. Giriş TİF leri
10.  Rapor seçilir. Düzeltme tıklanır.

11.  Gelen uyarıya Evet tıklanır.

12.  İşlemin tamamlanması beklenir. Gelen uyarı mesajına tamam tıklanır.

13.  Taşınır Mal İşlemleri >> Onaylama İşlemleri tıklanır. TİF çeşidi seçilir (giriş tifleri).

14.  TİF seçilir. TİF tekrar onaylanır.
15.  Onaylı TİF / Bağlı TİF Silme işlemlerine tıklanır. Taşınır numarası girilir.


16.  Tümünü Sil Tıklanır. İşlemin tamamlanması beklenir.

22 Ocak 2016 Cuma

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi(TKYS) 7 (KBS Yıl Sonu İşlemleri)

1.    Taşınır Raporları tıklanır.

2.    13 nolu örnek sayım cetveli seçilir. Yıl seçilir.(2015 sonundayız, 2015 seçiliyor), 253 255 nolu raporlar yazdırılır.

3.    14 NOLU ÖRNEK -TAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELİ seçilir. yıl 2015 seçilir. 150,253 ve 255 nolu raporlar seçilir.
4.    Sayım ve yıl sonu işlemleri tıklanır. Sayım Tutanağı Oluştur seçilir. Ambar seçilir. Mallar ekrana düşer.

5.    Sayım Miktarını Otomatik Tamamla tıklanır.

6.    Kaydet tıklanır. Tamamlandıktan sonra sayım tutanağı kaydetme işlemi başarıyla gerçekleşti mesajı gelir. Tamam tıklanır. Malzeme listesinin sonuna fazla miktar noksan miktar çıkar. Onlar kontrol edilir. Eğer hata yoksa 7.adıma geçilir.

7.    Sayım Tutanağı Sonlandır tıklanır.

8.    Onaylama ekranı gelir. Fazla noksan oranı kontrol edildikten sonra hata yoksa Evet tıklanır.

9.    Eğer işlem başarılı olmuşsa Başarılı şeklinde mesaj gelir. Tamam tıklanır.

10.  Sayım tutanağı listesi tıklanır.

11.  Yıl ve ambar seçilir. Sayım tutanak raporu butonuna tıklanır. Tutanak listesi yazdırılır.

12.  Yıl sonu işlemlerini bitir tıklanır.

13.  2015 Yıl sonu işlemlerini bitir butonuna tıklanır.

14.  Gelen pencereye Evet tıklanır.

15.  İşlem başarı ile gerçekleşti yazısı çıkarak işlem tamamlanır.

16.  2 şer nüsha olarak alınan raporlar Taşınır Kayıt ve Kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine imzalatılarak Muhasebe Müdürlüğüne onaya sunulur. onaydan sonra 14 nolu cetvelin bir nüshası ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilerek diğer nüshalar okulda muhafaza edilir.

21 Ocak 2016 Perşembe

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi(TKYS) 6 (Satın Alma İşleri)


Bu yazımızda satın alma işlemi nasıl yapılır onu anlatacağız. Öncelikle TKYS ile satın alma sonra da HYS den satın alma işlemleri anlatılacaktır.
1. Taşınır mal işlemleri açılır.

2. Giriş işlemi seçilir.

3. Satın alma seçilir.

4. Tif işlem tipi taşınır işlem fişi olarak seçilir.

5. Malzeme ekleden malzeme eklenir.

6. Taşınır işlem fişi malzeme ekleme kısmı doldurulur.

7. Kapat denilerek ana ekrana dönülür.
8. Tarih, tutanak tarihi bilgileri girilir.
Muayene ve Kabul Komisyonu Raporu Tarihi: O günkü tarih
Muayene ve Kabul Komisyonu Raporu No: Giden evrak kayıt tarihi 850/sayı
Dayanağı Belge Tarihi: İhale onay belgesi tarihi
Dayanağı Belge No: İhale onay belgesi sayısı
9. Firma seçilir ve eklenir.


10. Onaylama işleminden kayıt onaylanır. TİF tipiyle ilgili gelen uyarıya Tamam denir. Seçilen malzemelerin TİF tipi uygun olmalı.

11. Onayla butonuna tıklanır. Kayıt onaylanır.

12. Onaylı taşınır işlem fişlerinden harcama yönetim sistemine gönder işaretlenir.


13. Harcama yönetim sistemine girilir.

14. ÖEB işlemlerine girilir.

15. Burada kayıt var diye uyarı çıkar.
16. Taşınır aratılır.

17. Alttaki değerler girilir. Banka işlemleriyle ilgili ödenek türleri.

18. Ödenek kontrol tıklanır. Ekranın en sağına ödenek tutarları gelir.

19. OEB Oluştur tıklanır. Kanıtlayıcı belge oluşturulur. (Fatura girilir. Kaydet tıklanır. Çıkışa basılır.)

20. Muhasebe birimine gönder tıklanır. Durum M olur.

21. Ödeme Emri Dök tıklanarak rapor alınır 3 nüsha.
22. TİF e gir. Onaylı TİF belgesinden raporu al.
23. Kanıtlayıcı Belge Tutanağı oluştura tıklanır.

24. Teslim / Tesellüm Tutanağı tıklanır.
25. Tahakkuk seçilir. Tutanak oluşturulur.


26. 3 adet yazdırılır.

20 Ocak 2016 Çarşamba

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi(TKYS) 5 (Tüketime Verilecek Malzemelerin Düşümü)


Tüketime verilecek malzemeler önce TKYS den düşülür. Sonra da HYS den. Bu yazıda ikisi de anlatılacaktır.

1. TKYS den tüketime verme işlemleri:

    1.        İstek Birimi Giriş Yapar.

    2.        Taşınır Talepleri >> Taşınır İstek Belgesi Oluştur tıklanır.

    3.        Birim ve Lokasyon Seçilir.(Birim: binadaki katlar, Lokasyon: kattaki odalar. Bunlar daha önceden tanımlanır)

    4.        Düşülecek olan miktar, talep miktarı girilir. Burada hangi ürünün istendiği ve miktarı önemli. İstek birimi depodaki toplam miktarı göremiyor.

    5.        TİB oluştur butonuna tıklanır.

    6.        İstek biriminin işleri biter. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi giriş yapar. Taşınır Mal İşlemleri>>Taşınır Talepleri >> Taşınır İstek Belgesi Listesine tıklar. Listede en son yapılan işlemi Tif Oluşmamış yazan şekilde görür.

    7.        TİF OLUŞTUR butonuna tıklar. Bu listede Karşılanan kısmı boş görünür.

    8.        Tüketim Malzemelerinin Hepsini Karşıla tıklanır. Karşılanan kısmına Talep te yazan miktarın hepsini yazar.

    9.        Malzeme Listesi butonuna tıklanarak ürünler seçilerek, Taşınır İşlem / Zimmet Fişi Oluştur tıklanır.

  10.        Taşınır Mal İşlemleri  >> Onaylama İşlemleri  >> TİF Çeşidinden Çıkış Tifleri Seçilir. >> Onayla Tıklanır  >> Rapor Göster e Tıklanarak Yazdırılır.

  11.        Taşınır Mal İşlemleri >> Onaylı Taşınır İşlem Fişleri >> Tif Çeşidi Çıkış Tifleri Seçilir. >> Harcama Yönetimine Gönder tıklanır.

12. Harcama Yönetimine Gönderilen ürünler HYS de onaylama işlemleri açılınca oradan onaylanır.


2. HYS den tüketime verme işlemleri:

1.    Önce Taşınır İşlemlerden harcama yönetim sistemine gönderilmemiş var mı kontrol edilir. Sonra Harcama Yönetim Sistemine Giriş yapılır.
2.    Taşınır(TKYS) tıklanır.
3.    ÖEB dışı işlemler.

4.    Taşınır sorgulaya tıklanır.

5.    İşlem tipi ve dönemi seçilir.
6.    Okulun vergisi girilir. Açıklama yazılarak Kaydet tuşuna basılır.

7.    Kayıt işlemi tamamlanır. Durum T olarak görünür.

8.    Muhasebe Birimine Gönder Tıklanır. Durum M olur. Tüm raporlar onaylanmış olur.9.    Daha sonra Taşınır İşlemlere girilir ödeme emri belge no görünür ve rapor alınır.